...

Amaçlar

Topluluğumuz bünyesinde buundurduğu öğrencilerin;
  • Temel insani değerlere bağlı kalarak, bilim ve bilimsel değerleri gözeterek, Atatürk ilkeleri ışığında, yaratıcı düşünce gücüne sahip birer birey olarak yetişmelerini,
  • Üniversitemize yeni projeler kazandırabilen, yurtiçinde ya da yurtdışında katıldığı etkinlik ve yarışmalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebilen, itibar arttırıcı birer öğrenci olmalarını sağlamayı,
  • Öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, yaratıcı düşüncelerini ön plana çıkarabileceği, kendini gösterebileceği, girişimcilik ruhunu kendine aşılayabileceği bir platform oluşturmayı,
  • Mühendisliğin temel değerlerini de kullanarak, gelecekte dış dünyaya açık, her zaman çevresi ile iletişimde kalabilen, işbirliği yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi fikirler tasarlayabilen, üretebilen ve bir projenin fikir aşamasından üretim aşamasına kadar izlenmesi gereken yolları iyi bilen,
  • İnsanlığa hizmet amacı taşıyan,
  • Ülkesini ve ülke ekonomisini daha da yukarılara taşımak bilincine sahip, ekonomi bilgisi yüksek, kendisini ve ülkesini yurtiçinde yahut uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden, birlikte çalıştığı kişi ya da kurumların haklarını iyi bilen ve savunan, yasal çerçevelerde iş yapan ve her daim hukuku ve adaleti gözeten, inisiyatif kullanabilen vasıflı birer mühendis olarak yetişmelerine
yardımcı olmayı amaçlar.
Bu içerik 17.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 888 kez okundu.