...

Geleceğe Bakan Bölge; İskandinavya

Enerji konusunda çağın ötesinde bir bölge ; İskandinavya …

ResimTeknolojinin bu denli gelişmesi ve insanlığın enerjiye olan arz - talep ilişkisinin büyük bir sıçrama göstermesi ile birlikte gelişmiş ülkeler kendi öz kaynaklarını kullanarak enerji üretimini sağlamaya çalışmışlardır. Bu konuda dünyanın en gelişmiş ülkeleri İskandinav ülkeleri olarak da bilinen Kuzey Avrupa ülkeleridir.

Bu ülkelerden olan İsveç, Norveç ve Danimarka ; enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi öz kaynaklarından ve yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadırlar.
Geçtiğimiz yıllarda bu ülkeler kamuoyuna verdiği bildiriler ile birlikte fosil yakıt kullanımı ve nükleer enerji ile ilgili çalışmalarını yıldan yıla azaltarak sıfıra indirgemeyi amaçlamışlardır.
Örneğin Norveç’te 2025 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışı yasaklanmıştır. Öte yandan İsveç’te 12 nükleer santralin 3 kapatılmış olup kalan santrallerin de kırk yıl içinde kapatılacağı belirtildi.

Resim

[Kopenhag Şehir Planı ve Middelgrunden’in (Rüzgar Tarlaları) Konumu]

Bu ülkelerden biri olan Danimarka’da ise ;hali hazırda ünlü olan Rüzgar Tarlalarının (Middelgrunden) yanında; Dalga enerjisi sistemleri ile ilgili enerji şirketleri ; çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Üniversitelerde ise bu konuyla ilgili şirketler ile işbirliği içinde yoğun süren ar-ge çalışmaları vardır. (Danimarka’da ;Aalborg Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, İsveç’te ise Kraliyet Teknik Üniversitesi ve Lund Üniversitesi gibi.) Aalborg ve Lund Üniversitelerinden aldığım bilgilere göre bu konuda yapılan araştırmalar ile birlikte üniversite-şirket işbirliği, tam verimlilik sağlayarak, ülke içi ve dışında hem sektör gelişimi hem de istihdam açısından öğrencilere de büyük bir fırsat sağlamaktadır.

Bu ülkelerin kendi öz kaynaklarını kullanarak büyük enerjiler elde etmesi ve ihtiyacından fazla enerji üretmesi ( Danimarka; bu seneki ihtiyacının %116’sı kadar enerji üretip, arta kalan enerjiyi komşu ülkelerine satıyor. İsveç ise ; Avrupa’nın belirli ülkelerinden çöp ithal edip , bu çöpleri biyokütle enerjisi olarak kullanıyor.) bütün ülkeler için çığır açıcı ve çağın ötesinde olan bir gelişmedir.

Sonuç olarak ; bu ülkeler yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konusunda gerekli yatırımları ve eğitimleri dünyada en iyi şekilde uygulayarak; bir marka ülke konumuna ulaşmış ve tüm dünyanın takdirini kazanmışlardır. Gelecekte de bu ülkeler uzun bir süre boyunca Yenilenebilir Enerji konusunda söz sahibi olacak ve bu piyasayı ellerinde tutacakmış gibi görünüyor…

 

Bu içerik 16.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 557 kez okundu.